SPLOŠNI POGOJI

 1. SPLOŠNA DOLOČILA

Ti splošni, plačilni in prodajni pogoji so sestavni del vseh prodaj in storitev, ki jih opravi ALU OGRAJE Elšnik Lilijana s.p. Ti splošni pogoji se štejejo, kot sestavni del vseh pogodb o prodaji blaga in storitev, četudi so naročila sprejeta telefonsko, ustno ali po elektronski pošti. Splošni, plačilni in prodajni pogoji so stalno dosegljivi na spletni strani www.alu-hit.com in si jih lahko kupec kadarkoli shrani ali natisne.

 1. PRODAJNI IN PLAČILNI POGOJI

Cene so navedene v € (evrih) in ponudba ter račun vključuje zakonsko določeno DDV stopnjo. Splošna stopnja DDV je 22%. V primeru naše vgradnje je za fizično stranko v Republiki Sloveniji, v primeru socialne gradnje, na osnovi 54. oziroma 54a. člena P-ZDDV ter priloge I. k ZDDV—možna znižana 9,5% znižana stopnja davka in sicer kupec z naročilom ograje potrjuje, da je lastnik in investitor na naslovu vgradnje ter izpolnjuje vse zahtevane pogoje. V kolikor naročnik in njegov objekt v/na katerega se vgrajuje ograja ne izpolnjuje pogojev za obračun znižane stopnje DDV, je dolžnost naročnika, da pred pripravo ponudbe in še posebej pred izdajo računa na to opozori. V primeru, kasnejših ugotovitev, da je bila obračunana znižana stopnja DDV, do katerega pa naročnik iz katerega koli razloga ni bil upravičen, je naročnik dolžan nemudoma doplačati razliko, do polne stopnje DDV ter vse dodatno nastale stroške.  V primeru, da ste davčni zavezanec za DDV, nam je potrebno že ob pripravi ponudbe posredovati točne podatke naročnika za ID št.za DDV. 

Ponudbe so pisne ali ustne s kasnejšo pisno potrditvijo, in veljajo 14 dni od njihove izdaje, če ni v posamezni ponudbi dogovorjen drugačen rok. Ponudba velja kot naročilo ob vplačilu are v višini 50% od končne vrednosti. Preostanek kupnine se poravna pred dogovorjenim terminom dobave oz. montaže. Do končnega odplačila ostaja blago last Alu ograje Elšnik Lilijana s.p.

Popusti se med seboj ne seštevajo. V primeru kakršnega koli odstopa od naročila se od vplačila are odštejejo materiali stroški, ki so nastali tekom obdelave naročila ali v proizvodnem procesu.

Za nakup ograje ALU HIT nudimo strankam obročno odplačevanje s karticami Mastercard in Diners, do 36 obrokov. V sodelovanju z banko SPARKASSEE nudimo tudi najem brez obrestnega kredita do 24 oz. 36 mesecev. Za podrobnejše informacije, glede stroškov odobritve kredita se obrnite na vašega prodajnega svetovalca. Ob nakupu na obroke ne velja gotovinski popust.

Podatki za nakazilo:
ALU OGRAJE Elšnik Lilijana s.p.
Zlatoličje 127
2205 Starše
 
Račun odprt pri banki Nova KBM 
BIC/SWIFT: KBMASI22
Št. TRR / IBAN: SI56 0468 2011 4417 987, 
SKLIC SI00 ali SI99 XXXX (številka ponudbe)

 

 1. DOSTAVA IN MONTAŽA

Cena dostave in montaže VKLJUČUJE transport materiala do naročnikovega objekta ter standardno montažo ALU HIT ograjnih in vratnih elementov, dobavljenih s strani ALU HIT Slovenije. Naročnik je do dogovorjenega termina montaže dolžan pripraviti vsa pripravljalna in gradbena dela (izvedbo temeljev, pod konstrukcij, oder za višinsko montažo, elektro predpripravo za priklop pogonov…) tako daleč, da je montaža izvedljiva. Morebitni stroški nastali zaradi nezadostno pred pripravljenih del se zaračunajo dodatno. Ponudba NE ZAJEMA uporabe strojne mehanizacije, dvigala, odrov ali kakršnih koli drugih strojev in jih je dolžan priskrbeti naročnik sam, razen če je to v ponudbi posebej definirano. V kolikor se na montaži izkaže, da so potrebna dodatna dela, ki niso bila predvidena (npr. odstranjevanje stare ograje ali konstrukcije, razbijanje betona, izkopi, kabliranje…) se ta dela in porabljen materjal zaračunajo posebej, po porabljenem materijalu in dodatno opravljenih delovnih urah in sicer 1 delovna ura na delavca = 30,00 € + DDV

 1. GARANCIJA

Na ograjne sisteme ALU HIT velja 10 letna garancija, katera zajema obstojnost barve aluminijastih sistemov (luščenje barve). Za motorne pogone velja 2 leti garancije. Na montažno delo velja 1 leto garancije. Garancija ne zajema poškodb, ki so posledica vpliva materialov oz. elementov, ki niso dobavljeni s strani Alu ograje Elšnik Lilijana s.p.

Prav tako garancija ne velja:

 • Ob neprimernem ravnanju z garantiranim izdelkom ali motornim pogonom s strani kupca ali tretje osebe.
 • Če pride garantiran izdelek v direkten stik z morsko soljo ali posipno soljo za odtajevanje oz. podobnimi kemičnimi sredstvi za odtajevanje.
 • Površinske praske, ki niso razvidne iz razdalje 4m.
 • V primeru vpliva višje sile.

Garancija na barvo velja ob upoštevanju navodil za nego in čiščenje aluminijaste ograje, ki so stranki predane ob dobavi.

Če ima blago napako, za katero smo odgovorni, smo dolžni kupcu okvaro ali pomanjkljivost odpraviti v najkrajšem možnem roku. V kolikor tega ne storimo v tem roku, smo dolžni postopati v skladu s predpisi, kot jih določa veljavna zakonodaja.

 1. DOPLAČILA ZA BARVE
 

Osnovne RAL barve brez doplačil so: RAL 9006-svetlo siva, RAL 9016-bela, RAL 7016-Antrazit in RAL 8017-temno rjava. Vse ostale barve po RAL lestvici so možne z doplačilom 10%. Vse barve po RAL-u so možne tudi v finostrukturni izvedbi, z dodatnim doplačilom 5%. 

 1. DOBAVNI ROK
 • Za standardne modele in standardne barve je redni dobavni rok 10 tednov. V glavni sezoni, ki traja od začetka meseca Aprila do konca meseca Decembra je možno da se dobavni rok podaljša na 12 tednov.
 • Za nestandardne izvedbe modelov ter za nestandardne barve je dobavni rok od 12 do 14 tednov.
 • Za posebne izvedbe montaž, kot so npr. balkoni s stransko (bočno) montažo stebrov ter ostale posebne vgradnje kjer je potrebna predmontaža določenih elementov je dobavni rok 14-16 tednov.
 •  
Dobavni rok prične teči, ko so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

 1. S strani naročnika pisno potrjeno naročilo. 
 2. Vplačilo are v višini 50% oziroma, oziroma v znesku kot je zavedeno v naročilu.
 3. Merilni tehnik izvede končne izmere na objektu. Če dimenzij v naravi ob potrditvi naročila še ni mogoče odčitati, ker pripravljalna dela na objektu še niso končana, prične dobavni rok teči šele takrat ko se končne mere lahko odčitajo. Na željo naročnika gre lahko naročilo v izdelavo na podlagi dogovorjenih dimenzij, vendar nosi vso odgovornost za točnost dimenzij naročene ograje naročnik!
 1. NAVODILA ZA VZDRŽEVANJE:

Kupec se z nakupom zaveže, da bo z garantiranim izdelkom ravnal skrbno, vestno in v skladu z navodili za uporabo ograjnega sistema ALUHIT. Za redno vzdrževanje prašno zaščitenih aluminijastih elementov, je potrebno vsaj enkrat letno čiščenje. V krajih z večjo onesnaženostjo zraka, je čiščenje potrebno tudi večkrat. Čiščenje ograj je priporočljivo z ALUHIT-jevim čistilnim setom.

Pri čiščenju je potrebno upoštevati sledeče napotke:

 • Čistimo s čisto vodo ali z dodatkom nevtralnih, blagih čistilnih sredstev.
 • V primeru čiščenja ograje z visokotlačnim čistilnikom »vap« je potrebno ravnati pazljivo, da pritisk vode ne poškoduje površine – vrhnji sloj barve.
 • Temperatura površine elementov ob čiščenju ne sme biti višja od 25°C.
 • Temperatura vode ne sme biti višja od 25°C.
 • Ne smejo se uporabljati alkalna čistila ali čistila, ki vsebujejo kisline in reagirajo na aluminij.
 • Za čiščenje se naj uporabljajo le čiste in mehke krpe ali industrijska vata.
 • Ne smejo se uporabljati raskava sredstva (materiali z grobimi vlakni), saj lahko ob drgnjenju pustijo sledi.
 • Ne smejo se uporabljati organska topila, ki vsebujejo: ester, keton, alkohol ali halogenski ogljikovodik.
 • Ne uporabljajte čistil, kjer niso navedene snovi, ki jih čistilo vsebuje.
 • Čiščenje mastnih, oljnih ali sajastih madežev je možno z uporabo ne aromatiziranega ogljikovega bencina.
 • Čistila lahko učinkujejo največ eno uro. Postopek čiščenja lahko ponovimo po preteku 24 ur.
 • Takoj po čiščenju, aluminijaste elemente operemo s čisto in hladno vodo.

ČIŠČENJE OGRAJE JE OBVEZNO PO VSAKEM DIREKTNEM STIKU Z MORSKO SOLJO ALI POSIPNO SOLJO ZA ODTALJEVANJE.

Servis in popravilo ograjnih sistemov ALUHIT v Sloveniji zagotavlja Alu ograje Elšnik Lilijana s.p.

8. PREVZEM IN DOSTAVA BLAGA:

PREVZEM IN DOSTAVA BLAGA

Dobavljivost artiklov in ostale podatke o vašem naročilu vam sporočimo po elektronski pošti, po prejetem naročilu. Rok dostave za izdelke na zalogi je do 14 dni. Če naročenega blaga trenutno ni na zalogi, vas bomo o predvidenem datumu dobave/dostave nemudoma obvestili.

STROŠEK DOSTAVE

Dostavo izdelkov vršimo preko dostavne službe POŠTA SLOVENIJE.

Neto cena za distribucijo paketov po Sloveniji:Nova